Levensdomein: Gezin

Onder het motto 'Gezin, bron van gezondheid' vindt u onder deze rubriek methodieken met materialen/diensten die zich richten tot ouders, voorzieningen in de kinderopvang en initiatieven buitenschoolse opvang.

Methodieken binnen dit levensdomein

Actieve kinderopvang

Materialen voor buitenschoolse kinderopvang voor de ontwikkeling van een beleid rond gezond bewegen, beperken langdurig zitten en gezonde dranken en...

Nederlands

Babbelmoment Gezond Wonen

Met het babbelmoment kan je op een laagdrempelige manier een groepsgesprek houden over gezond wonen.

Nederlands

Binnenmilieu - infosessies gezond wonen algemeen publiek

Infosessie / workshop over gezond wonen zoals proper thuis of de binnenmilieudokter + bijhorende materialen in kader van de train-de-trainer.

Nederlands

Binnenmilieu in de kinderopvang

In 2008 heeft de overheid een onderzoek laten uitvoeren om na te gaan hoe (on)gezond de (binnen)omgeving is waar onze kinderen zijn.

Nederlands

Campagne jongeren en alcohol - Begin niet te vroeg: -16 geen alcohol, -18 geen sterkedrank

Een campagne sensibiliseert en informeert de jongeren en hun ouders over alcoholgebruik door jongeren.

Nederlands