Levensdomein: Zorg en welzijn

Onder het motto 'Meer gezondheid in de zorg' vindt u onder deze rubriek methodieken met materialen/diensten die zich richten tot zowel zorg- en welzijnsvoorzieningen als tot individuele zorg- en hulpverleners.

Methodieken binnen dit levensdomein

A&D-beleid op de sociale dienst van het OCMW

Een alcohol- en drugbeleid is een samenhangend geheel van afspraken over hoe de sociale dienst van het OCMW omgaat met cliënten met alcohol- of andere...

Nederlands

A&D-problemen bij cliënten in OCMW en CAW

In deze leidraad kom je te weten hoe je alcohol- of andere drugproblemen bij een cliënt aanpakt: van het moment dat je vermoeden de kop opsteekt, over het...

Nederlands

Aanbevelingen en ondersteuning voor journalisten die doordacht willen communiceren rond eet- en gewichtsissues

Deze methodiek omvat aanbevelingen rond doordachte communicatie over gezonde leefstijl, eet- en gewichtsproblemen, lichaamsontevredenheid en hoe je...

Nederlands

Alcohol en cannabis...zonder boe of bah lespakket

Alcohol en cannabis...zonder boe of bah is een pakket op maat van jongeren met een verstandelijke beperking. Het bestaat uit:

Nederlands

Alcohol- en drugbeleid in de gehandicaptenzorg

Met deze leidraad bieden we concrete handvatten om effectief en beleidsmatig te werken rond alcohol en drugs.

Nederlands