Alcohol en andere drugs in de zorg- en welzijnssector. Juridische handvatten

Methodiek

Hoe ga je in een zorg- of welzijnsorganisatie om met alcohol- en ander druggebruik? Op welk wettelijk kader kan je als hulpverlener beroep doen? Hoe ver reikt jouw beroepsgeheim en kan jij of jouw organisatie aansprakelijk worden gesteld wanneer er iets gebeurt? … Op deze en andere vragen trachten de juridische handvatten voor de welzijns- en zorgsector een antwoord te bieden.

Thema's: Alcohol, Drugs, Gamen, Gokken, Psychoactieve medicatie

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Ga aan de slag met deze methodiek
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

VAD - Joyce Borremans
02 423 03 56
joyce.borremans@vad.be