Babbelmoment Gezond Wonen

Methodiek

Met het babbelmoment kan je op een laagdrempelige manier een groepsgesprek houden over gezond wonen. Ze bestaat uit een reeks foto’s die je kan projecteren of een reeks praatplaten die je kan hanteren.

Thema's: Milieugezondheid

Levensdomeinen: Gezin, Lokale besturen, Vrije tijd, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze methodiek
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Medisch Milieukundige
MMK coördinator: sofie.vankeymeulen@gezondleven.be