Binnenmilieu in de kinderopvang

Methodiek

In 2008 heeft de overheid een onderzoek laten uitvoeren om na te gaan hoe (on)gezond de (binnen)omgeving is waar onze kinderen zijn. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek werkte Kind & Gezin in samenwerking met de Logo’s een workshop uit.

Thema's: Milieugezondheid

Levensdomeinen: Gezin

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze methodiek
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Medisch milieukundige
MMK coördinator: sofie.vankeymeulen@gezondleven.be