Binnenmilieu - infosessies gezond wonen algemeen publiek

Methodiek

Infosessie / workshop over gezond wonen zoals proper thuis of de binnenmilieudokter + bijhorende materialen in kader van de train-de-trainer. Behandelt alle aspecten van de problematiek: wat zijn de gezondheidsrisico’s, welke problemen komen er vaak voor en hoe herken je ze, wat kan je zelf doen, waarom is ventilatie noodzakelijk,… Naargelang de behoeften van de doelgroep kunnen het niveau, de tijdsduur en het de specifieke thema’s aangepast worden in overleg met de Medisch milieukundige bij het LOGO. Is geschikt voor groepen en verenigingen die willen werken rond of hun leden wil informeren over gezond wonen. Bewustmaking rond het thema gezond wonen, deelnemers leren hoe ze zelf problemen in hun woning kunnen herkennen en aanpakken. Aanbrengen van belang van voldoende ventilatie in woningen. Eerstelijnswerkers en thuiszorgwerkers: herkennen van binnenmilieuproblemen bij hun klanten, probleem kunnen inschatten, en kunnen doorverwijzen naar bevoegde diensten.

Thema's: Milieugezondheid

Levensdomeinen: Gezin, Lokale besturen, Rechtstreeks naar de burger, Vrije tijd

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze methodiek
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Medisch milieukundige
MMK coördinator: sofie.vankeymeulen@gezondleven.be