Communicatiemethodiek voor intermediairs in de zorg

Methodiek

Informatie rond niet-stigmatiserende communicatie voor hulpverleners.

Thema's: Eet- en gewichtsproblemen (+ gezond gewicht)

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door: