Demonstratiewoning Gezond Wonen

Methodiek

Woning waarin je kennis maakt met de verschillende factoren die een woning ongezond kunnen maken, gaat zelf op zoek naar deze knelpunten en nog belangrijker, je krijgt heel wat tips en informatie die je direct thuis kan toepassen om zelf te werken aan een gezondere binnenlucht. Ook voor mensen in basiseducatie of kansarmoede is dit een zeer toegankelijk en niet bedreigend instrument om over de eigen woonproblematiek te praten.
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Medisch Milieukundige
MMK coördinator: sofie.vankeymeulen@gezondleven.be