#drank&drugs - Methodieken om aan de slag te gaan met leiding, vrijwilligers en kaderleden van jeugdbewegingen, jeugdverenigingen en jeugdhuizen.

Methodiek

Alcohol en drugs maken deel uit van onze samenleving. Het is dus onvermijdelijk dat jongeren er op een bepaald moment mee in contact komen. In de jeugdbeweging/-vereniging of het jeugdhuis is dat niet anders. De methodieken in deze map helpen om vrijwilligers in het jeugdwerk te sensibiliseren, te informeren en hun kennis en vaardigheden te versterken. Zo leren ze verantwoordelijk omgaan met alcohol en andere drugs en worden ze zich bewust van het belang van een alcohol- en drugbeleid.

De map is opgebouwd als een plukboek. Je kiest op maat van de vooropgestelde doelstelling(en) één of meerdere methodieken die helpen om vrijwilligers in het jeugdwerk te sensibiliseren, informeren en vaardigheden bij te brengen op maat van de specifieke noden die zij binnen hun groep ervaren.

Thema's: Middelen

Levensdomeinen: Vrije tijd

Types van strategieën: Afspraken en regels, Educatie

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

www.vad.be
vad@vad.be