Een alcohol- en drugbeleid in beschut wonen

Methodiek

Dit draaiboek biedt een leidraad om een alcohol- en drugbeleid uit te werken in de diensten voor beschut wonen. Een alcohol- en drugbeleid is een samenhangend geheel van afspraken over hoe er in de werking wordt omgegaan met bewoners en middelengebruik, zowel preventief als op vlak van hulpverlening. In een eerste stap werk je aan de visie van je dienst op jullie bewoners en middelengebruik. Vervolgens concretiseer je de visie in de uitwerking van de verschillende pijlers van het drugbeleid: regels & afspraken, zorg & begeleiding, informatie & sensibilisering, omgevingsinterventies. Het draaiboek biedt een beschrijving van de verschillende stappen die je zet bij het uitwerken van een beleid.

Thema's: Alcohol, Drugs, Gamen, Gokken, Psychoactieve medicatie

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieƫn: Afspraken en regels, Educatie, Omgevingsinterventie, Zorg en begeleiding

Ga aan de slag met deze methodiek
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Inge Baeten
inge.baeten@vad.be
02 423 03 53