HALT2Diabetes

Methodiek

In HALT2Diabetes wordt een 2stapsmethode, met de FINDRISC vragenlijst als eerste stap, gebruikt bij 45-plussers. De FINDRISC vragenlijst kan worden afgenomen in de huisartsenpraktijk maar wordt ook breed verspreid via de community. Bij een FINDRISC score vanaf 12 wordt aan verdere cardiometabole risicoprofilering gedaan door de huisarts (bepaling van de nuchtere bloedsuikerwaarden en het risico op hart- en vaatziekten). De huisarts verwijst dan door naar het geschikte leefstijlaanbod in de buurt, o.a. de gratis groepssessies Gezonde Voeding op Verwijzing.

Thema's: Diabetes en cardiovasculair risico

Levensdomeinen: Lokale besturen, Rechtstreeks naar de burger, Werk, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie, Zorg en begeleiding

Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Diabetes Liga vzw
Aurélie Lampaert
Coördinator diabetespreventie
09/242.85.32.
aurelie.lampaert@diabetes.be
www.HALT2Diabetes.be