Het preventieve gezondheidsbeleid bij de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW): de cijfers (2020)

Materialen en diensten

Om de kwaliteit van het preventieve gezondheidsbeleid bij de CAW's in kaart te brengen, voerde het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw in 2020 voor het eerst een bevraging uit bij de CAW's in Vlaanderen. Dat gebeurde in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) en in samenwerking met het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) en de Lokale Gezondheidsoverleggen (Logo's).

De resultaten van die indicatorenbevraging tonen de stand van zaken en werkpunten voor de komende jaren. Je vindt alle resultaten terug in deze e-brochure.

Thema's: Themaoverschrijdend

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategie├źn: Educatie

Bovenliggende methodieken

  • Preventiepeiling
    De Preventiepeiling (vroeger indicatorenbevraging) is een driejaarlijkse vragenlijststudie die peilt naar het preventieve gezondheidsbeleid in scholen, ondernemingen, lokale b...

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

info@gezondleven.be