Hiv-stigma en discriminatie bestrijden

Methodiek

Ondersteuningsmiddelen en activiteiten willen het maatschappelijk stigma over hiv en de bijhorende discriminatie verminderen. De methodiek richt zich op verschillende settings en doelgroepen en op verschillende niveaus: individueel, intermediair, structureel. Bestaande ondersteuningsmiddelen en activiteiten worden inhoudelijk aangepast op basis van een determinantenanalyse over stigma en discriminatie bij hiv. Negatieve ervaringen in de zorgsector kunnen leiden tot het vermijden van testen. Ze hinderen gezondheidscounseling, verminderen therapietrouw en verstoren de zorgcascade. Mensen met hiv zijn minder open over hun serostatus en gaan zorg vermijden.(Conditions de vie, Positief zorgt). Vermijdingsgedrag van gezondheidswerkers naar mensen met hiv heeft een negatieve invloed op patiënten tevredenheid (Li et al 2013). Stigma en discriminatie werken direct en indirect de verspreiding van hiv in de hand. Het bestrijden is een belangrijke bijdrage aan combinatiepreventie.

Thema's: Seksuele gezondheid

Levensdomeinen: Rechtstreeks naar de burger, Werk, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Afspraken en regels, Educatie, Omgevingsinterventie

Ga aan de slag met deze methodiek
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Sensoa vzw
03/238 68 68