Hoe motiveer je cliënten om aan de slag te gaan met hun middelengebruik, gamen of gokken?

Methodiek

Deze leidraad en inspiratiebox ondersteunt hulpverleners in het welzijnswerk (zoals CAW, OCMW, …) en de geestelijke gezondheidszorg (zoals beschut wonen, CGG, eerstelijnspsychologen, mobiele team, PAAZ, …) die met volwassen cliënten in gesprek willen gaan over hun middelengebruik, game- of gokgedrag. Je vindt er tal van gespreksmethodieken, zowel om het middelengebruik, gamen of gokken bespreekbaar te maken en in te schatten, als om motivatie te versterken en verandering te ondersteunen.

Thema's: Alcohol, Drugs, Gamen, Gokken, Psychoactieve medicatie

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Zorg en begeleiding

Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

VAD vzw - Joke Claessens
02 422 03 78
joke.claessens@vad.be