Ieders Mond Gezond

Methodiek

Om de ‘kloof’ tussen personen in kansarmoede en de tandarts te verkleinen, organiseert Ieders Mond Gezond voor medewerkers van kansarmoedeorganisaties een opleiding “mondzorgcoach”. Na het volgen van deze opleiding kunnen de mondzorgcoachen mensen uit hun organisatie helpen waar nodig. Deze coaches helpen de mensen uit hun doelgroepen bij het verbeteren van preventief (mond)gezondheidsgedrag en bij het toe leiden naar en onderhouden van regelmatige professionele zorg bij een tandarts in hun buurt. Naast opleidingen organiseert Ieders Mond Gezond samen met de welzijns- en gezondheidswerkers een gratis mondscreening voor de mensen uit hun organisatie.

Thema's: Mondgezondheid

Levensdomeinen: Vrije tijd, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Afspraken en regels, Educatie, Omgevingsinterventie, Zorg en begeleiding

Ga aan de slag met deze methodiek
Deze methodiek bevat volgende materialen en diensten:
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Vlaams Instituut Mondgezondheid
Vrijheidslaan 61
1081 Brussel
+32 2 413 00 12
info@gezondemond.be

www.gezondemond.be