Indicatorenbevraging 2015 Lokale besturen - rapport

Materialen en diensten

Op welke manier proberen gemeenten hun inwoners te stimuleren om meer te bewegen? In hoeveel zwembaden en jeugdhuizen staan er frisdrank- en snackautomaten? En welke initiatieven nemen gemeenten om alcohol- en drugproblemen te voorkomen? Het Vlaams Instituut Gezond Leven peilde in 2015 in samenwerking met de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) naar het gezondheidsbeleid van lokale besturen. Waarom doen we deze bevraging? Een van de belangrijkste instrumenten van het Vlaamse beleid voor preventieve gezondheidszorg zijn de gezondheidsdoelstellingen. Met de driejaarlijkse indicatorenbevraging gebeurt een monitoring van de gezondheidsdoelstellingen. Op basis van relevante indicatoren wordt gekeken hoe de Vlaamse gemeenten en OCMW's de voorbije 3 jaar hun gezondheidsbeleid invulden. Meer specifiek voor deze gezondheidsthema’s: voeding, beweging, sedentair gedrag, tabak, alcohol & drugs, gezondheid & milieu, valpreventie en mentaal welbevinden.

Thema's: Alcohol, Algemene gezondheidsbevordering, Beweging, Drugs, Geestelijke gezondheidsbevordering, Gezond eten, Milieugezondheid, Sedentair gedrag, Tabak, Val- en fractuurpreventie

Levensdomeinen: Lokale besturen

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze materialen en diensten

Download hier het inbegrepen materiaal:

Sommige materialen en diensten zijn niet gratis beschikbaar. Het wordt aanbevolen de contactpersoon van het materiaal / de dienst zelf te contacteren. (zie Meer informatie).

Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Vlaams Instituut Gezond Leven
info@gezondleven.be

Bovenliggende methodieken
  • Indicatorenbevraging 2015

    In hoeveel Vlaamse scholen staat er nog een frisdrankautomaat? Op welke manier proberen gemeenten hun inwoners te stimuleren om meer te bewegen?