IPEO Instrument voor Psychosociale Opvang en evaluatie

Materialen en diensten

IPEO is een belangrijk Instrument voor Psychosociale Evaluatie en Opvang van volwassen suïcidepogers. Het is een semi-gestructureerd interview waarmee risicofactoren en zorgbehoeften van suïcidepogers in kaart worden gebracht. Dit instrument is in de eerste plaats bedoeld voor het ziekenhuispersoneel dat instaat voor de opvang van suïcidepogers in een algemeen ziekenhuis.

Thema's: Suïcidepreventie

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Zorg en begeleiding

Ga aan de slag met deze materialen en diensten
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Voor meer informatie over dit instrument, kan je terecht bij Bart Witvrouwen (bart.witvrouwen@ugent.be).