Langer gezond genieten - Ouder worden en alcohol

Methodiek

Deze folder en affiche informeren 55-plussers op een visuele manier over de effecten van alcohol op een veranderend lichaam. Ze krijgen informatie over de voordelen van minder alcohol en de gevaarlijke cocktail van alcohol met medicijnen. Daarnaast krijgen ze concrete tips voor een glas minder, wordt de mythe doorprikt dat alcohol goed zou zijn voor het hart en krijgen ze een richtlijn om gezondheidsrisico’s te beperken.

Thema's: Alcohol

Levensdomeinen: Vrije tijd, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze methodiek
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

VAD - Karen Vanmarcke
02 422 03 76
karen.vanmarcke@vad.be