Leidraad Zorgcontinuïteit voor suïcidale personen

Methodiek

Leidraad voor hulpverleners en beleidsmedewerkers die hen adviseert en ondersteunt bij het ontwikkelen van een zorgnetwerk voor suïcidale personen.

Thema's: Geestelijke gezondheidsbevordering, Suïcidepreventie

Levensdomeinen: Lokale besturen, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie, Zorg en begeleiding

Ga aan de slag met deze methodiek
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door: