Mammobox

Methodiek

Het mammoboxspel geeft vrouwen de kans om in een kleine groep, onder vriendinnen, over diverse borstthema’s te praten. Het is geschikt voor eender welke groep vrouwen, jong en oud. Het spel heeft als doel de dialoog over borstkanker(screening) tussen de deelnemers op gang te brengen. De vragen zijn eenvoudig, maar toch leerrijk opgesteld. In totaal zijn er acht thema’s die aan bod kunnen komen. De begeleidster kiest de thema’s op basis van de spelers. De spelkaarten zijn ook beschikbaar in het Turks en het Arabisch.

Thema's: Bevolkingsonderzoeken

Levensdomeinen: Lokale besturen, Rechtstreeks naar de burger, Werk

Types van strategieën: Educatie

Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

CvKO vzw
Contact: Mariane De Vriendt
sensibilisering@bevolkingsonderzoek.be, mariane.devriendt@bevolkingsonderzoek.be
09 332 36 36