Netwerk Rookvrije Ziekenhuizen - Wetenschappelijke conclusies en aanbevelingen voor rookstop bij patiënten die lijden aan een psychiatrische stoornis

Materialen en diensten

In Frankrijk hielden de ‘Fédération française de psychiatrie (FFP)’ en de ‘Office français de prévention du tabagisme (OFT)’ in 2008 een expertenconferentie over rookstop bij patiënten die lijden aan psychiatrische aandoeningen om tot een reeks conclusies en aanbevelingen te komen voor de begeleiding van de patiënt-rokers. Dit document is in de eerste plaats bestemd voor diegenen die werken in het psychiatrische milieu, maar ook zij die in andere settings te maken krijgen met deze patiëntengroep kunnen er gebruik van maken. Een aantal aanbevelingen kunnen ook voor beleidsverantwoordelijken van belang zijn. Inhoud: - het psychoactieve effect van roken; - conclusies uit de wetenschappelijke literatuur m.b.t. roken en rookstop bij een aantal psychiatrische aandoeningen; - optimaal rookbeleid binnen psychiatrische instellingen en diensten.

Thema's: Tabak

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze materialen en diensten

Sommige materialen en diensten zijn niet gratis beschikbaar. Het wordt aanbevolen de contactpersoon van het materiaal / de dienst zelf te contacteren. (zie Meer informatie).

Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

T 02 510 60 90
e-mail: info@vrgt.be