Pin Werelddag Suïcidepreventie

Methodiek

Aandacht vragen voor de preventie van zelfdoding met als boodschap: Samen kunnen we zelfdoding voorkomen & Creating hope through action

Thema's: Geestelijke gezondheidsbevordering, Suïcidepreventie

Levensdomeinen: Rechtstreeks naar de burger, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door: