Polsbandjes Lol zonder alcohol

Materialen en diensten

Ondersteunend materiaal voor leerlingen en leerkrachten bij het project Lol zonder alcohol.

Thema's: Alcohol

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze materialen en diensten
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

VAD - Nina De Paepe
02 422 03 75
nina.depaepe@vad.be

Bovenliggende methodieken
  • Beleidsmatige aanpak A&D in het lager onderwijs

    Intermediairs uit het lager onderwijs aanzetten tot het uitwerken van een beleidsmatige aanpak rond alcohol als onderdeel van een gezondheidsbeleid op school.

  • Lespakket Lol zonder alcohol.

    Project voor leerlingen van de derde graad lager onderwijs. Dit project wil kinderen stimuleren en ondersteunen om een gezonde keuze te maken en (nog) geen...