Praktijkondersteuning voor huisartsen bij vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen

Methodiek

Binnen deze methodiek kunnen artsen ondersteuningsmateriaal terugvinden om met eet- en gewichtsproblemen aan de slag te gaan. Het materiaal bestaat uit draaiboeken en e-learnings, en biedt zowel basiskennis als meer gespecialiseerde informatie over vroegdetectie, vroeginterventie en behandeling, zowel voor kinderen als volwassenen.

Thema's: Voeding en beweging, Geestelijke gezondheidszorg

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Zorg en begeleiding, Educatie

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

secretariaat@eetexpert.be