Preventiemethodiek Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Is dit iets voor mij?

Methodiek

Met de preventiemethodiek kan je in kleine groep in een vertrouwde omgeving over het Bevolkingsonderzoek Borstkanker in dialoog gaan met personen in maatschappelijk kwetsbare situaties in de doelgroep van het BVO. De begeleiding gebeurt door een medewerkster in de organisatie die vertrouwd is met de groep en vorming gekregen heeft van het Logo. Het pakket bestaat uit praatplaten op A3 formaat, didactisch materiaal, uitnodigingsbrief en resultaatsbrieven, teach-backkaarten, meeneemkaartjes en evaluatieformulieren voor de deelnemers aan de groepssessie. Voor de begeleider en het Logo is er een handleiding met concreet plan van aanpak. Het gebruik van het pakket is gelimiteerd flexibel. Dit betekent dat bepaalde aspecten van het pakket, de tijdsverdeling of de praktische organisatie in beperkte mate kunnen aangepast worden aan de setting/organisatie. Er wordt gebruik gemaakt van het beeldmateriaal over het BVO dat al voorhanden was en verder uitgewerkt werd om herkenning te bevorderen.

Thema's: Bevolkingsonderzoeken

Levensdomeinen: Lokale besturen, Onderwijs, Vrije tijd, Werk, Zorg en welzijn

Types van strategieƫn: Educatie

Ga aan de slag met deze methodiek
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

CvKO vzw
Contact: Mariane De Vriendt
sensibilisering@bevolkingsonderzoek.be, mariane.devriendt@bevolkingsonderzoek.be
09 332 36 36