Risicocommunicatie - Communiceren met je buren

Methodiek

De leidraad ‘Communiceren met uw buren’ maakt deel uit van een pilootproject in West-Vlaanderen waar bedrijven en omwonenden dichter bij elkaar worden gebracht. Door een goede communicatie met de buurt kan al heel wat ongenoegen, verloren tijd en energie vermeden worden.

Thema's: Milieugezondheid

Levensdomeinen: Lokale besturen, Werk

Types van strategieën: Afspraken en regels, Educatie

Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door: