seksualiteit.be

Methodiek

Seksualiteit.be is de website waarmee Sensoa seksuele gezondheidsinformatie wil aanbieden aan de algemene bevolking. Hierbij werd de keuze gemaakt om de teksten zo inclusief mogelijk te schrijven, zodat alle bevolkingsgroepen (divers in leeftijd, etnische origine, seksuele oriëntatie en opleidingsniveau) zich aangesproken voelen en de informatie kunnen verwerken. Seksualiteit.be bevat momenteel 360 gepubliceerde artikels en 152 woordenboek items. De website biedt in zes hoofdblokken informatie over: • anticonceptie; • seksueel overdraagbare aandoeningen; • seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG); • lichamelijke aspecten van seksualiteit en seksuele problemen; • vruchtbaarheid en ongeplande zwangerschap; • seksuele voorlichting. Klemtonen in de aangeboden inhoud liggen op normaliseren (en de-problematiseren) van seksueel gedrag en beleving, het doelpubliek aanzetten tot communicatie over seksualiteit, het verwijzen naar hulp en begeleidingsmogelijkheden.

Thema's: Seksuele gezondheid

Levensdomeinen: Rechtstreeks naar de burger, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze methodiek
Deze methodiek bevat volgende materialen en diensten:
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Sensoa vzw
03/238 68 68