Sportivos Brons - Begeleidigsmaterialen

Methodiek

Begeleid jij, als preventiewerker, in jouw regio een Sportivos-sportclub? Hier vind je een aantal nuttige materialen die kaderen binnen Sportivos Brons. Het gaat om: - De informatie voor het startmoment - De powerpoint van het startmoment - De leidraden voor evaluatiemomenten - De leidraad voor de vorming ‘Alcohol en drugs in de sportclub’ voor kantine-medewerkers en bestuursleden - De powerpointpresentatie voor de vorming - De uitnodiging, het evaluatieformulier en het attest voor deelname voor de vorming

Thema's: Alcohol

Levensdomeinen: Vrije tijd

Types van strategieën: Afspraken en regels, Educatie

Ga aan de slag met deze methodiek
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

VADvzw
vad@vad.be
02 423 03 33

Bovenliggende methodieken
  • Sportivos

    Sportivos is een preventietraject dat op een voor sportclubs haalbare wijze streeft naar het beperken van problemen door alcohol- en druggebruik.