Valpreventie in de huisartsenpraktijk

Methodiek

Valpreventie is een complex probleem, waarbij een multidisciplinaire aanpak potentiële meerwaarde heeft. Domus Medica vertrekt vanuit de CEBAM-gevalideerde richtlijn “valpreventie bij thuiswonende ouderen” van de Werkgroep ontwikkeling Richtlijnen eerste lijn (in opdracht van het Expertisecentrum Valpreventie)om het onderwerp onder de aandacht van de huisarts te brengen. Concreet gebeurt dit vanaf september 2018 aan de hand van een LOK-pakket, dat de uitgebreide lijst van risicofactoren en de taken van de huisarts bij de risicobepaling en de daarop gebaseerde aanpak bediscussieerd.

Thema's: Val- en fractuurpreventie

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze methodiek
Deze methodiek bevat volgende materialen en diensten:
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door: