Vorming: Doordacht communiceren rond eetgedrag, gewicht en uiterlijk In All Policies

Materialen en diensten

Deze vorming kan je aanvragen vanuit diverse settingen (Werk, Vrije tijd, Onderwijs en Lokale Besturen). Doordachte communicatie over eetgedrag, gewicht en uiterlijk draagt bij aan preventie van eet- en gewichtsproblemen en het verminderen van het stigma dat rust op deze problemen. Communicatie rond deze thema’s komt voor in allerlei settings. Deze vorming behandelt de nieuwste inzichten rond communicatie over eetgedrag en gewicht. Ze sluit aan bij de HIAP fiches voor de settings.

Thema's: Eet- en gewichtsproblemen (+ gezond gewicht)

Levensdomeinen: Lokale besturen, Onderwijs, Vrije tijd, Werk

Types van strategieën: Educatie

Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door: