Vorming: ethiek en gezondheidsbevordering: hoever mogen we gaan om gezondheidswinst te boeken?

Vorming

Voor wie?

Professionals die preventieve acties, methodieken of campagnes ontwikkelen en/of partnerschappen aangaan, met oog op het bevorderen van gezondheid en voorkomen van ziekte.

De ethische code voor de sector gezondheidsbevordering en ziektepreventie in Vlaanderen biedt een moreel kompas dat houvast geeft bij ethische overwegingen. Schrijf je zeker in als je meer wil weten over de onderbouwing, de inhoud en de toepassing van de ethische code aan de hand van concrete casussen.

Inschrijven via www.gezondlevenacademie.be

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

info@gezondleven.be