Vorming: Generieke opleiding procesbegeleidings in woonzorgcentra

Vorming

Generieke opleiding om procesbegeleiders op te leiden voor het project procesbegeleiding voor preventie binnen Zorg en Welzijn, meer specifiek woonzorgcentra.

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

info@gezondleven.be

Haal de meegeleverde materialen / diensten af van de website van de ontwikkelaar: