Vorming verzorgenden, zorgkundigen, poetshulp werkzaam in de thuissetting

Materialen en diensten

Deze vorming wordt gegeven door gespreksleiders valpreventie van het Rode Kruis, opgeleid vanuit het Rode Kruis i.s.m. het Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen en richt zich mono- of multidisciplinair op verzorgenden, zorgkunden en poetshulp werkzaam in de thuiszorg. Kostprijs: €70/uur (voor 15 deelnemers) Duur: 3 uur

Thema's: Val- en fractuurpreventie

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze materialen en diensten
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Vorming aan te vragen bij het Rode Kruis via: https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/volg-een-opleiding/zoek-een-op...

Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV)
Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg
Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde (accentVV)
Kapucijnenvoer 35 blok d - bus 7001
3000 LEUVEN
expertisecentrum@valpreventie.be
+32 16 32 00 51

Bovenliggende methodieken