Week van de Valpreventie 2018

Methodiek

De Vlaamse Week van de Valpreventie (WvdV) is een initiatief van de Vlaamse Overheid. Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) organiseert deze week samen met het Vlaams Instituut Gezond Leven en het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo’s). Het kerndoel van de WvdV is sensibilisering en informatieverspreiding rond valpreventie. Vanuit de meewerkende organisaties wordt er materiaal en advies voorzien aan de lokale dienstencentra, gemeentes, woonzorgcentra,... om rond valpreventie te kunnen werken. Jaarlijks wordt er een verschillende focus gekozen. In 2018 ligt de focus op 'blijf in beweging op een veilige manier'. De Week van de Valpreventie gaat door 23/4-29/4/2018

Thema's: Val- en fractuurpreventie

Levensdomeinen: Vrije tijd, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze methodiek
Deze methodiek bevat volgende materialen en diensten:
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV)
Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg
Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde (accentVV)
Kapucijnenvoer 35 blok d - bus 7001
3000 LEUVEN
expertisecentrum@valpreventie.be
+32 16 32 00 51