'Zendantennes - een hot item' - Verantwoord omgaan met Wi-Fi en gsm-straling op school

Materialen en diensten

Scholen worden steeds vaker geconfronteerd met ouders, leraren, ... die zich ongerust maken over elektromagnetische straling. Soms gaat het over een zendantenne die op of in de nabijheid van een schoolterrein geplaatst wordt. Andere keren gaat het over de beslissing van een school om een draadloos netwerk te installeren. Deze brochure van het Departement onderwijs is een samenwerking met Vlaams Instituut Gezond Leven, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (nu departement Omgeving) en Zorg en Gezondheid, team Milieugezondheidszorg. Ze geeft scholen informatie over het omgaan met WiFi en gsm-straling op school.

Thema's: Milieugezondheid

Levensdomeinen: Onderwijs

Ga aan de slag met deze materialen en diensten
Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door: