Zilverwijzer in Woonzorgcentra - Evaluatiepakket

Materialen en diensten

Evaluatieformulieren + toelichting

Thema's: Geestelijke gezondheidsbevordering, Suïcidepreventie

Levensdomeinen: Vrije tijd

Types van strategieën: Afspraken en regels

Ga aan de slag met deze materialen en diensten

Download hier het inbegrepen materiaal:

Sommige materialen en diensten zijn niet gratis beschikbaar. Het wordt aanbevolen de contactpersoon van het materiaal / de dienst zelf te contacteren. (zie Meer informatie).

Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Vlaams Instituut Gezond Leven
info@gezondleven.be

Bovenliggende methodieken