Zilverwijzer in Woonzorgcentra - Nazorg - Doorverwijskaartjes + tips om in te vullen

Materialen en diensten

Door het woonzorgcentrum in te vullen doorverwijskaartjes naar hulpverlening binnen en buiten het woonzorgcentrum + een leidraad met tips om ze in te vullen.

Thema's: Geestelijke gezondheidsbevordering

Levensdomeinen: Vrije tijd, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze materialen en diensten

Sommige materialen en diensten zijn niet gratis beschikbaar. Het wordt aanbevolen de contactpersoon van het materiaal / de dienst zelf te contacteren. (zie Meer informatie).

Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Vlaams Instituut Gezond Leven
info@gezondleven.be

Bovenliggende methodieken