Zilverwijzer in Woonzorgcentra - Promotiemateriaal Logo's - Mail

Materialen en diensten

Te personaliseren voorbeeld email om Zilverwijzer in woonzorgcentra en de bijhorende training bekend te maken.

Thema's: Geestelijke gezondheidsbevordering

Levensdomeinen: Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze materialen en diensten

Sommige materialen en diensten zijn niet gratis beschikbaar. Het wordt aanbevolen de contactpersoon van het materiaal / de dienst zelf te contacteren. (zie Meer informatie).

Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Vlaams Instituut Gezond Leven
info@gezondleven.be

Bovenliggende methodieken