Zilverwijzer in Woonzorgcentra - Voortraject - Infosessie

Materialen en diensten

Een infosessie (PowerPoint) met draaiboek en affiche om bij bewoners geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken en om hun warm te maken om deel te nemen aan de groepssessies van Zilverwijzer in Woonzorgcentra. [Maakt deel uit van fase Voortraject]

Thema's: Geestelijke gezondheidsbevordering, Suïcidepreventie

Levensdomeinen: Vrije tijd, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze materialen en diensten

Sommige materialen en diensten zijn niet gratis beschikbaar. Het wordt aanbevolen de contactpersoon van het materiaal / de dienst zelf te contacteren. (zie Meer informatie).

Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Vlaams Instituut Gezond Leven
info@gezondleven.be

Bovenliggende methodieken