Zilverwijzer in Woonzorgcentra - Voortraject - Lijftijdfiches

Materialen en diensten

Twaalf Lijftijdfiches rond de tips van Fit in je Hoofd met informatie, ideeën voor thuis en op het werk, doe-activiteiten en wist-je-datjes om te werken aan veerkracht (in het team) en voor bewustmaking bij het personeel dat geestelijke gezondheid niet enkel belangrijk is voor de bewoners. [Maakt deel uit van fase Voortraject]

Thema's: Geestelijke gezondheidsbevordering, Suïcidepreventie

Levensdomeinen: Vrije tijd, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Vlaams Instituut Gezond Leven
info@gezondleven.be

Bovenliggende methodieken