Zoekfilters

Zoek preventiemethodieken

Search
Icon map

Methodieken

Icon paper

Materialen en diensten

338 resultaten

Filter:

Praktische materialen en ondersteunende informatie aan ouders, zoals informatie rond de normale ontwikkeling van eetgedrag, tips rond hoe ouders kunnen reageren op eet-en gewichtsvragen van hun kinderen en handvatten voor het ondersteunen bij haperend eetgedrag en eetproblemen.

De Warme Williamcampagne van het Fonds GavoorGeluk leert jongeren met elkaar praten én luisteren naar elkaar.

Volgende materialen zijn beschikbaar:
- lesmap lager & secundair
Ga aan de slag met Warme William in jouw klas.
- Vragenspel WIJ
Leer jezelf en je vrienden beter kennen aan de hand van dit kaartenspel
- Warme William App
Leer Warme William en waarvoor hij staat kennen. Word zelf Warme William en ontdek de luistertips
- Cartoons
Ontdek de luistertips aan de hand van cartoons.
- Postkaarten, Folders, Affiches, …
Helpen je om ruchtbaarheid te delen aan de campagne binnen jouw vereniging, stad of school.
- Warme William bank
Visualiseer de actie van Warme William met een zitbank.
- SOKO
Dit kleuterboek van de hand van Marc De Bel helpt je om Warme William bij 5-7 jarigen te introduceren. Educatieve lesmap incluis.
- Podcast Warme William Luistert
Ontdekt inspirerende verhalen over de bergen en dalen van Bekende Vlamingen.

Terugvalpreventie is een basisstrategie in de hulpverlening bij problemen met middelengebruik, gamen of gokken. Veranderen van gedrag vraagt veel inspanningen, en terugval hoort bij het veranderproces. Dit basismateriaal biedt een aantal concrete werkinstrumenten aan die in de verslavingszorg al ruime tijd gebruikt en positief geëvalueerd worden. De interventies zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, en gericht op het ontwikkelen van vaardigheden om abstinentie of verminderd gebruik te behouden, en het risico op terugval te beperken.

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) geeft aanbevelingen voor gepaste hygiënische maatregelen in het voorkomen en bestrijden van infectieziekten.
De JGZ adviseert jongeren, ouders en scholen en maakt afspraken met partners in de zorg in geval van infectieziekten in de schoolcontext.

De preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag is niet altijd even gemakkelijk. Gelukkig hoef je niet van nul te beginnen, en is er ondersteuning indien je deze nodig hebt. Sensoa biedt informatie over seksueel grensoverschrijdend gedrag, didactische tips, (gratis) les-/vormingsmaterialen, methodieke en en vormingen aan, steeds gebaseerd op de recentste wetenschappelijke inzichten. Je vindt alles terug op www.sensoa.be

Met de campagne Buddy Deal nodigen we alle rokers uit om te stoppen met roken. Met de hulp van een buddy, de ondersteuning van professionelen (tabakologen, Tabakstop, artsen en apothekers) en de community campagne van Stichting tegen Kanker staan de stoppers er niet alleen voor en geven we hun kansen een stevige boost!

Warm bedrijf is een methodiek voor beleidsmakers van uiteenlopende organisaties waarbij handvatten worden gegeven om een warme werkomgeving te creëren waarin mensen energiek en met goesting aan de slag blijven. Warm bedrijf staat voor een duurzaam en concreet mentaal welzijnsbeleid. Het wordt vormgegeven door vijf pijlers en twee basisvoorwaardes. Voor elke pijler en basisvoorwaarde voorzien we verdiepende literatuur, praktische en wetenschappelijk onderbouwde tools en korte vragenlijsten om vinger aan de pols te houden over deze thema's. Een organisatie kiest op maat van zijn context op welke pijler ingezet wordt.

The Human Link zet met dit project in op het versterken van de mentale gezondheid van LGBTI+ personen. Dit doen we in samenwerking met partners en stakeholders zoals çavaria, Transgender Infopunt, Sensoa, Merhaba en HIV-SAM. We sensibiliseren over zelfzorg, reiken tools aan en versterken de deskundigheid van de zorgverstrekkers.

Deze infofiche vat de richtlijn voor alcoholgebruik overzichtelijk samen.

Meer achtergrondinformatie vind je in een ander document, 'Achtergrond en toelichting bij keuzes nieuwe richtlijn voor alcoholgebruik', bij 'Gerelateerde materialen'.

Zelf mentaal gezond blijven als zorgverstrekker, dat is belangrijk … maar niet makkelijk. Zelfzorg komt zelden op de eerste plaats. Via dit project wil The Human Link onze zorgverstrekkers motiveren om beter voor zichzelf en elkaar te zorgen. Hiertoe ontwikkelden we twee trajecten specifiek voor eerstelijns-zorgverstrekkers: een teamversterkingstraject (traject van 2 sessies) voor eerstelijnsorganisaties en een intercollegiale coaching (traject van 4 sessies) voor zelfstandige zorgverstrekkers.

De 12de editie van de Week van de Valpreventie zal plaatsvinden van 24 april tot en met 30 mei 2023. Met de slogan ‘Wandel je mee? Samen in beweging!’, bundelen we opnieuw de krachten om zoveel mogelijk ouderen, hun familie, gezondheidszorg- en welzijnswerkers in Vlaanderen te sensibiliseren en te informeren over valpreventie.
Alle verenigingen, organisaties, intermediairs, woonzorgcentra, gezondheid- en welzijnswerkers en iedereen die in contact komt met 65-plussers, worden opgeroepen om allerlei activiteiten rond valpreventie te organiseren.

SPARK36 (Signaleren van Problemen en Analyse van Risico bij (opvoeden en ontwikkelen van) kinderen van 36 maanden of 3 jaar oud) is een gevalideerde gestructureerde gespreksleidraad. De leidraad biedt een brede kijk op de ontwikkeling en de opvoeding van het kind. SPARK36 omvat 16 gespreksdomeinen aangaande het kind, de familie en de omgeving. Het instrument biedt de CLB-verpleegkundige een houvast om samen met de ouder vanuit een gelijkwaardige positie de zorgbehoeften van de 3-jarige in kaart te brengen. De zorgen en de ervaren noden van de ouder worden geëxploreerd en samen besproken vanuit het perspectief van de ouder (als deskundige waar het gaat om het eigen kind) en van de verpleegkundige. Het besluit over de mogelijke vervolgstappen gebeurt in overleg tussen de verpleegkundige en de ouder.

Buurtbewoners helpen bij het stoppen met roken, voorkomen dat jongeren uit de buurt starten met roken, op een positieve manier sensibiliseren rond niet in huis roken… Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw testte samen met Salaam vzw, stad Poperinge, stad Menen, Zorgzaam Leuven en VAN verschillende kleine en grote acties uit. Dit met de financiële steun van Kom op tegen Kanker.

Participatie van buurtbewoners en organisaties stond daarbij centraal. Start zelf een participatief traject rond roken in jouw buurt en word verrast door de positieve veranderingen dit teweeg kan brengen. Of zet een van de vele concrete acties op die je terugvindt op de website.

SWEEP is een online platform om jongeren tussen 12 en 18 jaar te inspireren en activeren om te bewegen én daar plezier in te vinden. SWEEP is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, MOEV, Sport Vlaanderen, Departement Zorg en Departement Onderwijs en Vorming. SWEEP richt zich rechtstreeks tot jongeren tussen 12 en 18, maar ook tot leerkrachten secundair onderwijs. Jongeren kunnen op SWEEP.be een test invullen. Dit is een kort, aantrekkelijk en humoristisch vragenlijstje waarmee ze kunnen nagaan wie ze zijn, wat ze graag doen, met wie ze graag samen zijn en waar ze hun tijd graag doorbrengen. Op basis van hun antwoorden vallen ze onder 1 van de 6 profielen: Zoomer, Smasher, Buzzer, Bouncer, Blitzer en Swoosher. Dat profiel bepaalt welke (bewegings)activiteiten ze voorgeschoteld krijgen. Leerkrachten kunnen op SWEEP dan weer ontdekken hoe ze jongeren in actie krijgen, tijdens de schooluren en in hun vrije tijd, én daarbij ook nog eens hun leerplandoelstellingen halen.