Zoekfilters

Zoek preventiemethodieken

Search
Icon map

Methodieken

Icon paper

Materialen en diensten

338 resultaten

Filter:

De 11de editie van de Week van de Valpreventie zal plaatsvinden van 25 april tot en met 1 mei 2022. Met de slogan ‘Eén tegen allen, allen tegen vallen’, bundelen we opnieuw de krachten om zoveel mogelijk ouderen, hun familie, gezondheidszorg- en welzijnswerkers in Vlaanderen te sensibiliseren en te informeren over valpreventie.
Alle verenigingen, organisaties, intermediairs, woonzorgcentra, gezondheid- en welzijnswerkers en iedereen die in contact komt met 65-plussers, worden opgeroepen om allerlei activiteiten rond valpreventie te organiseren.

Geluk in de klas, dat wensen we jullie allemaal toe. Leerlingen én leerkrachten! Op deze website bieden we handvatten, kant-en-klare materialen, tips en informatie aan die helpen om te groeien en bloeien. En weet je wat? Dat hoeft helemaal niets groots en moeilijks te zijn, want geluk … dat zit in de kleine dingen. Ook in de klas.

Dit betreft een communicatiecampagne om (toekomstige) ouders en zorgverleners te informeren over het bevolkingsonderzoek bij pasgeborenen naar aangeboren aandoeningen, ook wel gekend als neonatale screening of 'hielprik'.

Campagne psychische problemen bij mannen uit de taboesfeer te halen en mannen (en hun omgeving) aanmoedigen 'uit hun kop' te komen en hulp te zoeken op de manier die het best bij hen past.

Deze spelmethodiek over tabak, alcohol, illegale drugs, gokken en gamen is ontwikkeld op maat van jonge asielzoekers en vluchtelingen.

De toolkit eetstoornissen voor ouders is een online tool die gratis beschikbaar is op de website van Eetexpert www.eetexpert.be/ouders. De toolkit geeft informatie, tips en advies bij haperend eetgedrag, bij ernstigere eetproblemen en eetstoornissen. Vragen die aan bod komen zijn onder andere: hoe kan je als ouder het best reageren, waar kan je terecht voor hulp, hoe ga je om met overweldigende gevoelens,...

Op deze pagina kan je een herinneringspagina aanmaken voor je dierbare. Je kan een achtgrond kiezen, een overlijdensbrief of enkele foto's downloaden, een tekstje over je overleden dierbare toevoegen enzovoort. Als je de pagina publiceert, zal deze te vinden zijn via de zoekfunctie op deze website. De herinneringspagina zal echter niet gevonden worden in zoekmachines, zoals Google. Als je wil kan je de pagina na publicatie nog bewerken.

Werkgroep Verder na Zelfdoding is het expertisecentrum inzake rouwen na zelfdoding en zorg voor nabestaanden.

Bij WG Verder na Zelfdoding kans je terecht voor allerhande advies, informatie, vormingen, brochures e.a. WG Verder organiseert allerhande vormen van lotgenoten-contact zoals via praatgroepen, wandelingen, ontmoetingsdagen, chatsessies, een forum, enz... Tevens kan je er terecht voor doorverwijzingen en staan wij ook hulpverleners bij met advies, info en vormingen over postventie en het ondersteunen van nabestaanden.

Werkgroep Verder is sinds 2019 een deelwerking van VLESP, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie en is tevens onderdeel van het platform Zelfmoord1813.

Elke laatste woensdag van de maand tussen 19u en 21u kan je hier terecht om er anoniem te chatten met lotgenoten en een ervaren hulpverlener die deze chatgroep tevens modereert.

Informeer bij ons indien je graag binnen je organisatie of regio een vorming op maat organiseert rond preventieve gezondheid.
We kunnen ingaan op thematische vragen over beweging, tabak, voeding, lang stilzitten en mogelijk ook andere thema's. Daarnaast zijn ook procesmatige vragen mogelijk: participatie ondersteunen, betrokkenheid vergroten, draagvlak creëren, evalueren, bijsturen ...

De thema’s voeding en eetgedrag leven actief in een sportclub. Bijkomend leven ook thema’s zoals uiterlijk en gewicht bij veel sporters. Eetexpert wilt je als sportorganisatie ondersteunen bij het opstellen van standpunten en richtlijnen rond preventie, het vroegtijdig herkennen en verwijzen naar hulp bij eet- en gewichtsproblemen. Deze aanpakken, is een belangrijke stap in het toewerken naar een gezonde sportcontext. Zo blijft sporten leuk en gezond.

Wil je mensen stimuleren om gezonder te leven? Dan krijg je best inzicht in de determinanten van gezond en ongezond gedrag. Het Gedragswiel, dat ontwikkeld werd door het Vlaams Instituut Gezond Leven, vat deze gedragsdeterminanten op een toegankelijke manier samen. Zo ben je alvast goed op weg naar een succesvolle gedragsverandering.

Meer info op www.gedragswiel.be.

De Preventiepeiling (vroeger indicatorenbevraging) is een driejaarlijkse vragenlijststudie die peilt naar het preventieve gezondheidsbeleid in scholen, ondernemingen, lokale besturen, kinderopvanginitiatieven en zorg- en welzijnsinstellingen in Vlaanderen en Brussel. Met de vragenlijst monitoren we in de verschillende ‘settings’ hoe(veel) de organisaties, instellingen en voorzieningen op verschillende preventieve gezondheidsthema’s (bv. voeding, beweging, mentaal welbevinden …) inzetten en hoe ze ervoor zorgen dat hun beleid succesvol is. Zo brengen we in kaart wat er al goed loopt en waar de overheid en de preventieve gezondheidssector nog sterker op kan focussen. Ook de organisaties zelf krijgen een zicht op de stand van zaken en evoluties.

Het project 'Procesbegeleiding voor preventie binnen woonzorgcentra' wil tegemoetkomen aan de motivatie van de WZC om de lichamelijke en geestelijke gezondheid van bewoners te bevorderen, de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden en om de kennis over gezondheidsthema’s te verhogen en er ook expliciet aandacht aan te besteden. Het project kadert in de nieuwe preventieve gezondheidsdoelstelling ‘Gezonder leven’.

Veel scholen worden geconfronteerd met jongeren die denken aan zelfmoord, jongeren die een poging doen of komen te overlijden. Wat kan je doen om jongeren te ondersteunen en de weg naar hulp te te wijzen? Er zijn trainingen suïcidepreventie voor het onderwijs, tools om mee aan de slag te gaan en contactadressen waar je terecht kan voor vragen over beleid en andere zaken die binnen het onderwijs spelen.

Alle intermediairs kunnen advies of consult krijgen via telefonisch/online overleg, of via een persoonlijk gesprek.

De Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) biedt ondersteuning bij het opstellen van een suïcidepreventiebeleid voor uw organisatie, onder de vorm van coaching. De CGG-SP-werker treedt op als coach die vragen stelt, adviezen geeft en waar nodig kennis toevoegt. De organisatie die het beleid opstelt blijft eindverantwoordelijke. Een coachingstraject wordt het best beperkt in tijd, namelijk ongeveer één jaar, met een minimum van drie en een maximum van zes bijeenkomsten. Coaching wordt gratis aangeboden.
De Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) biedt in elke provincie vorming, beleidsondersteuning en advies aan. Contactgegevens zijn terug te vinden op de website Zelfmoord1813.

Het materiaal bij de methodiek "In Charge" bestaat uit fiches voor de leerlingen en een handleiding voor de leerkracht.
Voor leerkrachten 3de graad om leerlingen 3de graad te trainen om verleidingen te leren weerstaan.

In Charge bestaat uit vier lessen waarin leerlingen:
inzicht krijgen in verschillende soorten verleiding;
hun zelfcontrole en hun wilskracht trainen;
leren omgaan met hun grootste verleidingen (chocolade, laat gaan slapen, middelen);
leren ‘in charge’ te zijn van hun beslissingen.