Zoekfilters

Zoek preventiemethodieken

Search
Icon map

Methodieken

Icon paper

Materialen en diensten

1390 resultaten

Filter:

De Gezonde Mond koffers zijn uitleenboxen vol materiaal om kinderen, volwassenen, ouderen en personen met een beperking te laten kennismaken met preventieve mondzorg en het bezoek aan de tandarts/mondhygiënist. De basiskoffer voor kinderen en jongeren is aangevuld met materialen voor personen met een beperking en ouderen. In elk Vlaams Logo kan één basis Gezonde Mond koffer met of zonder de extra materialen uitgeleend worden.
Om (zelfstandige) verpleegkundigen, leerkrachten, opvoeders van zorgvoorzieningen, logopedisten, preventiewerkers van een lokaal bestuur, mondhygiënisten en tandartsen,… en organisaties te ondersteunen in het geven van vormingen rond preventieve mondzorg door het gebruik van deze koffer wordt er een 3 uur durende, kosteloze opleiding voorzien vanuit het Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond).
Deze opleiding organiseert Gezonde Mond samen met de Vlaamse Logo’s (LOkaal GezondheidsOverleg).

Als ervaringsdeskundige, professional of vrijwilliger uit een welzijns- of gezondheidsorganisatie kan je bij ons een opleiding mondzorgcoach volgen.
Tijdens deze eendaagse, kosteloze opleiding kom je meer te weten over volgende onderwerpen:
-wat is een gezonde mond?
-wat zijn de meest voorkomende mondproblemen?
-preventietips
-naar de tandarts: betalingsmogelijkheden en administratie
-hoe mensen motiveren om naar de tandarts te gaan en de mond te verzorgen.
Na de opleiding kan je aan de slag als mondzorgcoach.
Dat betekent dat je dan, als dat nodig is, de patiënt uit je organisatie helpt om:
-een afspraak bij de tandarts te maken
-effectief bij de tandarts te geraken: een extra herinnering sturen, tolk regelen, meegaan naar tandarts, etc.
- de financiële en administratieve kant van het tandartsbezoek in orde te brengen.

Beeldmateriaal (kennisclips, ...) als je meer wil weten over mondzorg bij personen die weerstand vertonen of bij nood aan enkele praktische technieken/tips.

Vorming om aan de slag te gaan als procesbegeleider binnen het project 'procesbegeleiding in woonzorgcentra' gebruik makende van de methodiek 'De Mondzorglijn'.

Wil je meer weten over mondzorg bij personen die weerstand vertonen of heb je nood aan enkele praktische technieken/tips?

Het materiaal bij de methodiek "In Charge" bestaat uit fiches voor de leerlingen en een handleiding voor de leerkracht.
Voor leerkrachten 3de graad om leerlingen 3de graad te trainen om verleidingen te leren weerstaan.

In Charge bestaat uit vier lessen waarin leerlingen:
inzicht krijgen in verschillende soorten verleiding;
hun zelfcontrole en hun wilskracht trainen;
leren omgaan met hun grootste verleidingen (chocolade, laat gaan slapen, middelen);
leren ‘in charge’ te zijn van hun beslissingen.

Met deze gids kan je als preventiewerker aan de slag om een vormingsaanbod rond psychoactieve medicatie uit te werken voor begeleiders van mensen met een beperking. In deze gids vind je heel wat materiaal (ervaringen, presentatie, bekendmakingstekst, opdrachten, casussen .... ) terug die je als preventiewerker vrij mag gebruiken.