Zoekfilters

Zoek preventiemethodieken

Search
Icon map

Methodieken

Icon paper

Materialen en diensten

1456 resultaten

Filter:

Regelmatig organiseert VAD vormingen over alcohol- en drugpreventie in het welzijnswerk, bedoeld voor al wie beroepshalve bij het welzijnswerk betrokken is.

Het vormingsaanbod naar de intermediairs in de sectoren wordt in samenwerking met het regionale CGG-preventiewerk A&D op Vlaams of regionaal niveau uitgevoerd. Dit aanbod ondersteunt de implementatie van een beleidsmatige aanpak in elke sector (kadermethodiek) en biedt ondersteuning bij de implementatie van nieuwe methodieken.

Voor vormingen in de maatschappelijke sectoren kan je contact opnemen met de regionale partner.

Regelmatig organiseert VAD vormingen over alcohol- en drugpreventie voor een lokaal beleid, bedoeld voor al wie beroepshalve bij het lokale gebeuren betrokken is.

Het vormingsaanbod naar de intermediairs in de sectoren wordt in samenwerking met het regionale CGG-preventiewerk A&D op Vlaams of regionaal niveau uitgevoerd. Dit aanbod ondersteunt de implementatie van een beleidsmatige aanpak in elke sector (kadermethodiek) en biedt ondersteuning bij de implementatie van nieuwe methodieken.

Voor vormingen in de maatschappelijke sectoren kan je contact opnemen met de regionale partner.

Deze vorming wilt leiding in de jeugdbeweging versterken rond eet- en gewichtsthema's door in te zetten op kennis- en competentieverhoging rond normale ontwikkeling van eetgedrag en eetvaardigheden, met bijhorende groeigerichte begeleidingsstijl bij jeugdwerkers (zelf-determinatietheorie). Het doel is dat jeugdbeweging teams communiceren op een niet-stigmatiserende manier over eet- en gewichtsthema’s en de focus verschuiven van gewicht naar het belang van een gezonde leefstijl volgens de principes van A.L.L.E.S: Afwisselend eten, Leuk bewegen, Lief zijn voor jezelf, Emotieregulatie en Slaap. Daarnaast willen we tegemoetkomen aan vragen van jeugdleiders omtrent hoe om te gaan met haperend eetgedrag bij leden.

Beeldmateriaal (kennisclips, ...) als je meer wil weten over mondzorg bij personen die weerstand vertonen of bij nood aan enkele praktische technieken/tips.

Als ervaringsdeskundige, professional of vrijwilliger uit een welzijns- of gezondheidsorganisatie kan je bij ons een opleiding mondzorgcoach volgen.
Tijdens deze eendaagse, kosteloze opleiding kom je meer te weten over volgende onderwerpen:
-wat is een gezonde mond?
-wat zijn de meest voorkomende mondproblemen?
-preventietips
-naar de tandarts: betalingsmogelijkheden en administratie
-hoe mensen motiveren om naar de tandarts te gaan en de mond te verzorgen.
Na de opleiding kan je aan de slag als mondzorgcoach.
Dat betekent dat je dan, als dat nodig is, de patiënt uit je organisatie helpt om:
-een afspraak bij de tandarts te maken
-effectief bij de tandarts te geraken: een extra herinnering sturen, tolk regelen, meegaan naar tandarts, etc.
- de financiële en administratieve kant van het tandartsbezoek in orde te brengen.

Vorming omtrent mondgezondheid in de huisartsenpraktijk.
De webinar over mondgezondheid biedt een antwoord op de vraag hoe de huisarts kan bijdragen tot een goede mondgezondheid. Er wordt dieper ingegaan op het belang van de mondgezondheid voor de algemene gezondheid. Hiervoor worden enkele belangrijke ziektebeelden besproken en hun samenhang met een gezonde mond. De webinar sluit af met het geven van de basisadviezen voor een goede mondgezondheid.

Wil je meer weten over mondzorg bij personen die weerstand vertonen of heb je nood aan enkele praktische technieken/tips?

Vorming om aan de slag te gaan als procesbegeleider binnen het project 'procesbegeleiding in woonzorgcentra' gebruik makende van de methodiek 'De Mondzorglijn'.

De Gezonde Mond koffers zijn uitleenboxen vol materiaal om kinderen, volwassenen, ouderen en personen met een beperking te laten kennismaken met preventieve mondzorg en het bezoek aan de tandarts/mondhygiënist. De basiskoffer voor kinderen en jongeren is aangevuld met materialen voor personen met een beperking en ouderen. In elk Vlaams Logo kan één basis Gezonde Mond koffer met of zonder de extra materialen uitgeleend worden.
Om (zelfstandige) verpleegkundigen, leerkrachten, opvoeders van zorgvoorzieningen, logopedisten, preventiewerkers van een lokaal bestuur, mondhygiënisten en tandartsen,… en organisaties te ondersteunen in het geven van vormingen rond preventieve mondzorg door het gebruik van deze koffer wordt er een 3 uur durende, kosteloze opleiding voorzien vanuit het Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond).
Deze opleiding organiseert Gezonde Mond samen met de Vlaamse Logo’s (LOkaal GezondheidsOverleg).

Het materiaal bij de methodiek "In Charge" bestaat uit fiches voor de leerlingen en een handleiding voor de leerkracht.
Voor leerkrachten 3de graad om leerlingen 3de graad te trainen om verleidingen te leren weerstaan.

In Charge bestaat uit vier lessen waarin leerlingen:
inzicht krijgen in verschillende soorten verleiding;
hun zelfcontrole en hun wilskracht trainen;
leren omgaan met hun grootste verleidingen (chocolade, laat gaan slapen, middelen);
leren ‘in charge’ te zijn van hun beslissingen.

Met deze gids kan je als preventiewerker aan de slag om een vormingsaanbod rond psychoactieve medicatie uit te werken voor begeleiders van mensen met een beperking. In deze gids vind je heel wat materiaal (ervaringen, presentatie, bekendmakingstekst, opdrachten, casussen .... ) terug die je als preventiewerker vrij mag gebruiken.

Met deze gids kan je als preventiewerker aan de slag om een vormingsaanbod rond psychoactieve medicatie uit te werken voor begeleiders van mensen met een beperking. In deze gids vind je heel wat materiaal (ervaringen, presentatie, bekendmakingstekst, opdrachten, casussen .... ) terug die je als preventiewerker vrij mag gebruiken.

Opnamen van de workshop gegeven door Lobke Husson (diëtist UZ Leuven en eigen praktijk) en Jesse Van Besien (kinderarts, endocrinoloog en diabetoloog UZ Brussel) met concrete inzichten in het werken met sondevoeding in de ambulante praktijk, in de zorg bij jongeren met eetstoornissen .