Zoekfilters

Zoek in catalogus preventiemethodieken

Search
Icon map

Methodieken

Icon paper

Materialen en diensten

1606 resultaten

Filter:

VAD bundelt in dit dossier de wetenschappelijke literatuur over alcohol anno 2015. Aan bod komen o.a.: de impact van alcohol, drinkpatronen, alcoholgebruik bij specifieke doelgroepen, de sociale gevolgen en maatschappelijke kosten, preventie, hulpverlening, beleid, …

Het dossier heroïne is een alomvattend naslagwerk waarin je info vindt over het product, zijn geschiedenis, de epidemiologie, de effecten, de behandeling enzovoort. We bundelden in deze publicatie alle wetenschappelijke literatuur.
De meest recente cijfers over heroïne vind je in de factsheet opioïden.

Twaalf jaar na de publicatie van het dossier speed, verschijnt er een geactualiseerde versie van dit dossier. In het dossier speed kan je nog steeds terecht voor de basisinformatie zoals de geschiedenis, farmacologie en effecten van speed; maar het werd uitgebreid met verschillende nieuwe aspecten zoals preventie, screening en zelfhulp.

Een bekendmakingsaffiche voor De Druglijn, over stoppen met alcohol, drugs, medicatie, gamen of gokken.

Dit rapport formuleert een antwoord op volgende onderzoeksvragen: 1) Wat zijn alternatieve strategieën naar de doelgroep van veranderingsresistente drinkers? 2) Zijn er goede praktijkvoorbeelden gerealiseerd? 3) Wat zijn de knelpunten en noden in de huidige Vlaamse welzijns- en gezondheidzorg naar deze doelgroep? 4) Wat zijn concrete mogelijkheden voor een alternatieve strategie naar deze doelgroep in Vlaanderen? Het innoverend VAD-project “Een geïntegreerde aanpak naar veranderingsresistente drinkers” had als doel om zicht te krijgen op de knelpunten, noden en mogelijkheden in de huidige hulpverlening naar personen met een chronische alcoholverslaving, die veranderingsresistent zijn op vlak van hun gebruik. Dit rapport is het resultaat van het verkennend onderzoek in dit project.

Deze affiche sensibiliseert feestvierders over alcohol. De boodschap is: Blijf ‘cool’… Je bent flink boven je theewater? Slechts één raad: laat je naar huis brengen.

De C-VAT is een screeningsinstrument om bij jongeren de mate waarin ze risicovol gamen in te schatten.

Gebruiksruimtes zijn een zinvolle aanvulling op het palet aan voorzieningen op vlak van drughulpverlening, ook in Vlaanderen. Het installeren van een gebruiksruimte mag zeker niet ten koste gaan van andere vormen van hulpverlening.

Cocaïne is niet langer een exclusief product dat gebruikt wordt door intellectuelen en de rijke jetset. Coke wordt meer en meer gesignaleerd als nieuwe partydrug. Het dossier schetst deze evolutie, geeft duiding bij allerhande cocaïnegerelateerde begrippen en gaat dieper in op de farmacologische aspecten van cocaïne, de effecten en risico’s van het product en de context van cocaïnegebruik. Verder komen ook de prijs en de kwaliteit van cocaïne aan bod evenals epidemiologische gegevens. Ten slotte wordt er aandacht besteed aan de behandeling van cocaïneafhankelijke gebruikers en aan harm reduction.

Dit dossier licht, op basis van de resultaten van een uitgebreide literatuurstudie, de relaties tussen middelengebruik en suïcide toe. De invloedsvariabelen in deze relatie kunnen in drie domeinen worden ingedeeld: persoonsgebonden, omgevingsgebonden en middelengebonden factoren. Daarnaast worden in het dossier praktijkrelevante handvatten aangereikt voor preventie, vroegdetectie en therapeutische behandeling. Een heel praktisch onderdeel is het Nederlandse protocol Suïcide in de verslavingszorg, dat integraal in het dossier is opgenomen. Tot slot wordt ook aan het preventieve belang van de nazorg de nodige aandacht besteed.

Deze vorming wordt gegeven door de Experten Valpreventie, opgeleid vanuit het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen.

Deze vorming wordt gegeven door de referentiepersonen valpreventie, opgeleid vanuit het Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen. De referentiepersonen zijn hulpverleners (huisarts, kinesitherapeut, ergotherapeut of verpleegkundige) die actief zijn in de eerstelijnszorg.

Dit Lok-pakket (Lokale Kwaliteitgroep) wordt gegeven door sprekers opgeleid vanuit Domus Medica en het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen. Dit navormingspakket heeft als doel om huisartsen te helpen om met de praktijkinstrumenten val- en fractuurpreventie aan de slag te kunnen gaan.

Het LOK-pakket kan worden aangevraagd bij Domus Medica.

Regelmatig organiseert VAD vormingen over alcohol- en drugpreventie in het onderwijs, bedoeld voor al wie beroepshalve bij het schoolgebeuren betrokken is.

Het vormingsaanbod naar de intermediairs in de sectoren wordt in samenwerking met het regionale CGG-preventiewerk A&D op Vlaams of regionaal niveau uitgevoerd. Dit aanbod ondersteunt de implementatie van een beleidsmatige aanpak in elke sector (kadermethodiek) en biedt ondersteuning bij de implementatie van nieuwe methodieken.

Voor vormingen in de maatschappelijke sectoren kan je contact opnemen met de regionale partner.

Regelmatig organiseert VAD, samen met CGG-preventiewerkers, leden en andere partners vormingen over alcohol- en drugpreventie in het onderwijs, bedoeld voor al wie beroepshalve bij het schoolgebeuren betrokken is. De vormingen proberen een antwoord te bieden op de vragen uit de sector.

Het vormingsaanbod naar de intermediairs in de sectoren wordt in samenwerking met het regionale CGG-preventiewerk A&D op Vlaams of regionaal niveau uitgevoerd. Dit aanbod ondersteunt de implementatie van een beleidsmatige aanpak in elke sector (kadermethodiek) en biedt ondersteuning bij de implementatie van nieuwe methodieken.

Voor vormingen in de maatschappelijke sectoren kan je contact opnemen met de regionale partner.

1. Modulair vormingsprogramma arbeid.
VAD organiseert een modulair vormingsaanbod over de aanmaak en uitvoering van een alcohol- en drugbeleid op het werk.
2. Ondersteuning en vorming op maat
VAD werkt vooral op vraag van bedrijven. Specifieke vragen naar vorming en ondersteuning worden door VAD doorverwezen naar lokale en regionale preventiewerkers.
VAD vervult hierbij een coördinerende en ondersteunende rol, onder meer door de aanmaak van gespecialiseerd informatiemateriaal.
3. Voor tweetalige organisaties werkt VAD samen met Le Pélican.

Voor vormingen in de maatschappelijke sectoren kan je contact opnemen met de regionale partner.

Regelmatig organiseert VAD (Vorming Werkwijze®) vormingen voor preventiewerkers over alcohol- en drugpreventie in de uitgaanssector.

Deze vormingen zijn opgebouwd in modules waarbij het de bedoeling is om de modules in volgorde af te werken:

Module 1: Basisvorming werken in het uitgaansleven
Module 2: Trainen van bar- en securitypersoneel
Module 3: EHBDu

Het vormingsaanbod naar de intermediairs in de sectoren wordt in samenwerking met het regionale CGG-preventiewerk A&D op Vlaams of regionaal niveau uitgevoerd. Dit aanbod ondersteunt de implementatie van een beleidsmatige aanpak in elke sector (kadermethodiek) en biedt ondersteuning bij de implementatie van nieuwe methodieken.

Voor vormingen in de maatschappelijke sectoren kan je contact opnemen met de regionale partner.

De methodiek Kleurrijk Gezond wil mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties motiveren om gezond te eten en voldoende te bewegen. De interactieve groepssessies van Kleurrijk Gezond vergroten op een laagdrempelige manier de basiskennis en vaardigheden over een gezonde leefstijl. Dit door middel van visuele materialen, oefeningen en gerichte vragen. Tijdens de sessies wordt er extra aandacht geschonken aan de diversiteit van eetgewoonten.

Kleurrijk Gezond is bedoeld voor organisaties, zorgverstrekkers, groepswerkers, vormingswerkers, diëtisten,… die graag een gezonde levensstijl willen promoten naar mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie. De lesgever van de Kleurrijk Gezond-sessie heeft hiervoor een training gevolgd en gaat met behulp van een draaiboek en didactisch materiaal aan de slag waarbij het de sessies aanpast aan de noden van de groep.

Over gezonde voeding en beweging bestaat er heel wat tegenstrijdige informatie. Gezond Leven heeft verschillende workshops ontwikkeld die lokale besturen en verenigingen kunnen aanbieden om de consument te helpen om in het dagelijkse leven de gezonde keuze te maken. De inhoud is gebaseerd op de principes van de voedingsdriehoek. Onderwerpen variëren van etiketten lezen in de supermarkt tot 10.000 stappen toepassen in het dagelijks leven. Andere zijn op maat van een bepaalde doelgroep.

Lokale besturen, organisaties of verenigingen die voor hun inwoners of leden een voordracht uit dit aanbod willen organiseren kunnen terecht bij het Logo uit hun regio.