Babbelmoment Gezond Wonen

Methodiek

Met het babbelmoment kan je op een laagdrempelige manier een groepsgesprek houden over gezond wonen. Ze bestaat uit een reeks foto’s die je kan projecteren of een reeks praatplaten die je kan hanteren.

Thema's: Milieugezondheidszorg

Levensdomeinen: Gezin, Lokale besturen, Vrije tijd, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Medisch Milieukundige
MMK coördinator: sofie.vankeymeulen@gezondleven.be

Ga aan de slag met deze methodiek

Deze methodiek bevat volgende materialen en diensten:

Haal de meegeleverde materialen / diensten af van de website van de ontwikkelaar: