PREVENTIEMETHODIEKEN
VOOR MEER GEZONDHEID

Over preventiemethodieken

Professionelen kunnen binnen dit platform op zoek gaan naar methodieken, materialen en diensten in het kader van een preventief gezondheidsbeleid binnen de verschillende levensdomeinen. De informatie biedt hen inspiratie en ondersteuning bij een preventief gezondheidsbeleid met als doel het voorkomen, begeleiden en informeren van burgers wat betreft gezondheidsbevordering en ziektepreventie.

Wat is een preventiemethodiek?

Een preventiemethodiek:

  • is een geheel van te volgen, vaste, weldoordachte werkwijzen om een bepaalde doelstelling te bereiken;
  • omvat materialen en diensten (zie hieronder);
  • is gericht op één of meerdere types van strategieën: educatie, omgevingsinterventies, vastleggen van afspraken en regels en het aanbieden van preventieve zorg of begeleiding.

Wat zijn materialen en diensten?

Materialen en diensten

  • vormen samen een methodiek;
  • worden ter beschikking gesteld om professionelen of de doelgroep te ondersteunen en om een bepaalde operationele doelstelling te realiseren;
  • zijn 'tastbare' producten zoals affiche, folder, stappenteller, presentatie (= materialen); of 'niet tastbare' middelen zoals een vorming (= diensten).

Wat is de WegWijzer?

De wegwijzer helpt je de weg vinden in het uitgebreide preventielandschap om te werken aan gezondheid met jouw doelgroep (inwoners, patiënten, leerlingen, medewerkers, gezinnen, bezoekers, …). De wegwijzer toont aan welke gezondheidsthema’s je kan werken, hoe je dat best doet en bij welke partners je terechtkan voor vorming en ondersteuning.

 

Over welk levensdomeinen gaat het?

De preventiemethodieken, materialen en diensten omvatten een heel aantal thema's die ondergebracht zijn binnen volgende levensdomeinen:

en verder rechtstreeks naar de burger.

Wie biedt preventiemethodieken aan?

Het Departement Zorg i.s.m.