Onderwijs

Op naar een gezonde school

Met een gezondheidsbeleid evolueer je van losse acties naar een samenhangend beleid met een positief effect op concentratie, leerprestaties, onderlinge relaties, sfeer in de klas, … Vertrek vanuit de brede definitie van gezondheid (fysiek, mentaal, sociaal) en kies één of meerdere gezondheidsthema’s op basis van de noden, prioriteiten en context van jouw school. Werk stapsgewijs, zet in op een mix van strategieën (educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels, zorg en begeleiding) en betrek ook steeds leerlingen, ouders en het schoolteam om tot een succesvol beleid te komen.

Ben je nog op zoek naar informatie over de opbouw van een gezondheidsbeleid? Of over hoe je als lid van een schoolteam niet alleen kan zorgen voor de gezondheid van de leerlingen, maar ook voor de gezondheid van jezelf en andere collega’s? Check Gezondheid op school

Leermiddelen, tools en campagnes vind je op KlasCement. Je kan er ook netwerken met andere collega’s of informatie vinden over nascholing en professionalisering. Ook bij Klasse vind je heel wat waardevolle artikels. 

Ben je op zoek naar hoe ouder- en leerlingenparticipatie binnen het onderwijs worden aangemoedigd en ondersteund? Check dan voor ouderparticipatie de webpagina’s van de verschillende koepels voor ouderverenigingen: 

Op de webpagina van de Vlaamse Scholierenkoepel vind je alle info over leerlingenparticipatie

Zoeken in WegWijzer Onderwijs

Snel naar WegWijzer Onderwijs
Snel naar meer info

Preventie wat is dat nu juist? En welke organisaties zijn daarin actief? Hoe verklein je gezondheidsongelijkheid? En hoe speel je in op gedragsverandering? Ontdek het nu.