Bezoek achter de schermen van een mammografische eenheid

Methodiek

Tijdens een bezoek aan een mammografische eenheid (erkende radiologische dienst voor het Bevolkingsonderzoek)kunnen vrouwen in de doelgroep van het Bevolkingsonderzoek in een positieve sfeer kennis maken met de weg die vrouwen doorlopen om een screeningsmammografie te laten nemen.

Thema's: Bevolkingsonderzoeken

Levensdomeinen: Lokale besturen, Vrije tijd, Zorg en welzijn

Types van strategieën: Educatie

Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

CvKO vzw
Contact: Mariane De Vriendt
sensibilisering@bevolkingsonderzoek.be, mariane.devriendt@bevolkingsonderzoek.be
09 332 36 36

Bovenliggende methodieken
  • Piekmoment Bevolkingsonderzoek Borstkanker oktober

    Aanbod permanente en extra ondersteuningsmiddelen voor de maand oktober

  • Mammobox

    Het mammoboxspel geeft vrouwen de kans om in een kleine groep, onder vriendinnen, over diverse borstthema’s te praten. Het is geschikt voor eender welke...