Communicatietips

Materialen en diensten

Door de exponentiële toename van obesitas in België, worden steeds meer middelen ingezet in de preventie en behandeling ervan. Maar boodschappen die bedoeld zijn ter preventie of aanpak van obesitas, kunnen onbedoeld bijdragen tot een ongewenste preoccupatie met voeding, gewicht en lichaamsvormen. Onvoldoende doordachte anti-obesitas boodschappen kunnen een negatief lichaamsbeeld en ongezonde diëten aanwakkeren en daardoor het risico op eetstoornissen doen toenemen. Communicatie over voeding, beweging en gewicht moet daarom zorgvuldig gebeuren en boodschappen rond de preventie van eetstoornissen en obesitas moeten geïntegreerd toegepast worden.

Thema's: Eet- en gewichtsproblemen (+ gezond gewicht)

Types van strategieën: Educatie

Ga aan de slag met deze materialen en diensten

Sommige materialen en diensten zijn niet gratis beschikbaar. Het wordt aanbevolen de contactpersoon van het materiaal / de dienst zelf te contacteren. (zie Meer informatie).

Meer informatie

Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

Bovenliggende methodieken