Draaiboek Infectieziekten voor CLB

Methodiek

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) geeft aanbevelingen voor gepaste hygiënische maatregelen in het voorkomen en bestrijden van infectieziekten.
De JGZ adviseert jongeren, ouders en scholen en maakt afspraken met partners in de zorg in geval van infectieziekten in de schoolcontext.

Thema's: Infectieziekten en vaccinaties

Levensdomeinen: Onderwijs

Types van strategieën: Educatie

Meer informatie

Deze materialen en/of diensten worden aangeboden door de Vlaamse Logo's:


Als u meer informatie over de materialen of diensten wilt, neemt u contact op met het Logo van uw gemeente

Deze materialen en/of diensten zijn ontwikkeld door:

info@vwvj.be